QUY TRÌNH THIẾT KẾ LOGO CHO DOANH NGHIỆP

QUY TRÌNH THIẾT KẾ LOGO CHO DOANH NGHIỆP

 

Để hạn chế những sai xót trong quá trình thiết kế logo, bạn hãy tham khảo quy trình thiết kế sau đây để làm cho tốt, cũng như tổng quan về công việc của người thiết kế logo.

1. NHẬN THÔNG TIN VÀ KHAI THÁC THÔNG TIN TỪ DOANH NGHIỆP

2. TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨI SÂU HƠN VỀ NHỮNG THÔNG TIN ĐÃ CÓ

3. LÊN PHÁC HỌA Ý TƯỞNG VÀ HOÀN THIỆN Ý TƯỞNG

4.  GỬI Ý TƯỞNG VÀ GIẢI THÍCH VỀ NÓ

5. NHẬN PHẢN HỒI VÀ ĐIỀU CHỈNH

6. CHỐT MẪU VÀ HOÀN THIỆN BÀN GIAO FILE

 

 

Các tin mới

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI